Distanční výuka dějepisu a společenských věd

Představujeme vyučujícím dějepisu a společenských věd (občanské výchovy) na Vaší škole a především Vašim žákům didaktickou sadu DUM (digitálních učebních materiálů), obzvláště vhodnou pro distanční formu studia.

Jedná se o precizně zpracované prezentace v Powerpointu + velké množství doprovodných materiálů k jednotlivým tématům (audiovizuální materiály, stručné výtahy, opakovací otázky atd.).

Tyto digitální výukové pomůcky jsou vhodné pro samostudium na následující měsíce, kdy se žáci budou muset vzdělávat doma.

DUM jsou koncipovány tak, že přitáhnou pozornost žáků. Jejich forma umožňuje snadnou úpravu, dle potřeb pedagoga resp. žáků a především je možné je snadno zaslat prostředky elektronické komunikace. Žáci si DUM mohou nahrát nejen do PC, ale i do tabletu případně smartphonu a neustále je mít po ruce.

Všechny DUM jsou vyzkoušeny a prověřeny v praxi. 15 let vyučuji na gymnáziích. 10 let lektoruji po celé ČR kurzy DVPP pro ZŠ a SŠ (kurzy akreditovány MŠMT v letech 2010 – 2020), vždy s velmi pozitivní zpětnou vazbou od zúčastněných kolegů pedagogů.  

Součástí nabídky jsou také přístupové údaje ke vzdělávacímu portálu
https://www.spolecenske-vedy.cz

Zde v přehledných sekcích naleznete uspořádány stovky odkazů na vzdělávací pořady, dokumentární filmy, přednášky, odbornou literaturu atd. k většině témat historie a společenských věd k přímému stažení či spuštění. Komplexně jsou např. pokryta témata moderních světových dějin (např. Slavné dny, všechny dostupné a kvalitní dokumentární série), psychologie, světových náboženství, filosofie apod. Vzhledem k tomu, že se portál neustále rozrůstá, budete z něj mít užitek Vy i Vaši studenti i v následujících letech.

Níže naleznete seznam zpracovaných témat. Témata včetně vizuálů k nim můžete také nalézt na mých webových stránkách:  
http://www.spolecenske-vedy.cz/prezentace/

Zaujme-li vás moje nabídka, více informací naleznete v přehledné tabulce v příloze tohoto mailu.

DĚJEPIS

 • Československo 1945 – 1992
 • Studená válka 1947 – 1989
 • 1. a 2. Československá republika
 • 2. světová válka + Holocaust
 • 1. světová válka a vznik Československa
 • Arabsko – izraelský konflikt: příčiny, průběh
 • Válka v Jugoslávii / Rozpad Jugoslávie
 • Války v Perském zálivu
 • Čína ve 20. století
 • Dekolonizace Afriky / Dekolonizace Britské Indie
 • Rusko a SSSR 1917 – 1939
 • Německo, Itálie a Španělsko 1918 – 1939
 • USA v letech 1776 – 1914
 • Čechy a Habsburská říše v letech 1848 – 1914 / sjednocení Itálie a Německa
 • Velká francouzská revoluce a napoleonské války
 • Ludvík XIV. a jeho vláda
 • Nizozemská a anglická revoluce / Třicetiletá válka
 • Baroko – evropská a česká barokní architektura a malířství
 • Dějiny Ruska 9. – 19. století
 • Nástup Habsburků na český trůn
 • Gotika / Renesance (Čechy a Evropa)
 • Husitská revoluce – Jagellonci
 • Velká Morava. Český stát za vlády Přemyslovců / Románské umění
 • Antické Řecko a Řím (+ audiovizuální materiály)

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

 • Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí
 • Islám + Islámský fundamentalismus a terorismus
 • Duchovní systémy Asie (hinduismus, buddhismus, taoismus, konfucianismus, šintó) (+ audiovizuální materiály)
 • Sekty (novodobé sekty, kulty, mesiáši a nová náboženská hnutí)
 • Judaismus

POLITOLOGIE

 • Evropská unie – historie; struktura EU + ČR v EU
 • Politický systém ČR
 • Lidská práva – vznik, vývoj, současný stav
 • Politický systém USA, Velké Británie a Německa
 • Organizace spojených národů (OSN)
 • Propaganda, příčiny válek a kritické myšlení
 • NATO
 • Ústavní vývoj českých zemí

PSYCHOLOGIE, EKONOMIE, FILOSOFIE, PRÁVO

 • Dějiny filosofie + Úvod do etiky
 • Úvod do psychologie
 • Úvod do filosofie
 • Úvod do ekonomie
 • Úvod do práva

Celou sadu DUM nabízím jako „AKČNÍ BALÍČEK“ za 1500,- kč.

V případě Vašeho zájmu o výše uvedené materiály, stačí odpovědět na tento mail: dusek1@centrum.cz (uveďte prosím fakturační údaje = celý název školy + adresa + IČO). Já Vám obratem pošlu sadu DVD + přístupové údaje na vzdělávací portál. Případně vše pošlu v elektronické podobě (vzhledem k objemu dat je ovšem vhodné mít rychlé připojení k internetu).

Pro přesnější představu si můžete stáhnout jednu z prezentací (převedena do .pdf) zde:https://uloz.to/file/0JZJQh7JPIHp/ceskoslovensko-1945-1992-ukazka-prezentace-pdf   Heslo ke stažení je ČSR.