Kurzy Red Monster

Co jsou kurzy Red Monster

Red Monster (https://redmonster.cz/) jsou online vzdělávací kurzy pro žáky základních a středních škol. Kurzy je možné spustit na jakémkoli mobilním zařízení připojeném k internetu. Děti tak mohou studovat z pohodlí domova na svých počítačích, tabletech či mobilních telefonech. Děti se v kurzech učí postupným procházením lekcí na vybrané téma prostřednictvím otázek a výukových kartiček, které si mohou následně opakovaně procvičovat a testovat. Nechceme děti zkoušet nebo je na něčem nachytat. Naším cílem je vzdělávat. Probíranou látku si děti postupně osvojují díky určené návaznosti jednotlivých lekcí. Na tvorbě kurzů se podílí učitelé z praxe a další odborníci z dané oblasti. 

Hledáme učitele pro spolupráci

Na tvorbě dalších kurzů neustále pracujeme. Naším cílem je pokrýt všechny vyučované předměty na základních a středních školách. Abychom dokázali tohoto cíle dosáhnout, hledáme učitele a odborníky, kteří s námi budou při tvorbě kurzů spolupracovat. Učitelé tak žákům mohou ukázat, že učení lze zvládnout i zábavně a z domova a tvorbou kurzů si přivydělat. Je jedno, zda se jedná o češtinu, matematiku, informatiku nebo třeba chemii. Učitel se může chopit tvorby obsahu nebo pouze revize téměř hotového kurzu. Vítáme všechny, kteří chtějí své znalosti předávat ostatním. 

Kurzy vytváří nakladatelství Unicorn Publishing (https://unicornpublishing.eu/), které funguje pod záštitou vysoké školy Unicorn Vysoká škola. Unicorn Publishing vydává také online kurzy pro vysoké školy, jejichž součástí jsou online knihy, které studentům slouží jako učebnice. V nabídce kurzů najdou zájemci mimo jiné kurzy vhodné pro přípravu na zkoušku z autoškoly, pro získání zbrojního průkazu nebo úspěšné složení kapitánských zkoušek.