Naše digitální skripta

Přesunutí výuky do 21. století je veliký oříšek. V případě výuky programování, bývalo typickým nástrojem výuky učebnice, dokument ve Wordu se zadáním, v lepším případě pak prezentace. Asi není nutné příliš dlouho nad problematikou výuky programování dumat, abychom pochopili, že takový stav není v současné době úplně uspokojivý. Už jen proto, že taková forma výuky se datuje už na desítky let nazpátek.

Smíchovská střední průmyslová škola přišla s konceptem školních skript – nástroje, který umožňuje učitelům (ale případně i studentům) vytvářet individualizované výukové materiály. Tato skripta jsou šitá na míru tematickým plánům jednotlivých předmětů, dobře se v nich tedy orientuje. Nejsou ani přehnaně rozsáhlá. Nejedná se o dlouhé slohové cvičení přetransformované do líbivého webového rozhraní, s čímž se také můžeme na internetu setkat. Namísto toho jsou plné názorných příkladů, ukázek kódů i upozornění na časté chyby.

Samozřejmostí dnes je i bezproblémová přístupnost skript přes tablety či mobilní telefony. I přesto, že jsou školní skripta poměrně novou věcí, studentské ohlasy jsou na všechny texty v nich obsažené velmi pozitivní. V současné chvíli skripta nabízí kurzy programovacího jazyka C# a hardwaru.