Online vzdělávání žáků – Tipy EduPage

K posílání domácích úkolů použijte funkci „Nový domácí úkol“. Někteří učitelé používají na domácí úkoly funkci „Zprávy“. Zpráva samozřejmě přijde také, ale „Nový domácí úkol“ má tu výhodu, že se zobrazí žáku v seznamu domácích úkolů k příslušnému předmětu a k datu vypracování, které zadáte. Rovněž máte jistotu, že domácí úkol přijde správným žákům. Domácí úkoly žáků se zobrazují i rodičům v jejich rodičovském účtu.
Jak zadat žákům jednoduchý domácí úkol

K domácímu úkolu lze připojit interaktivní otázky. Je to mnohem lepší řešení než pdf / doc soubory, které je třeba vytisknout a vypracovat písemně. Některé domácnosti nemají tiskárnu a rodiče musí jít vytisknout zadání do práce. Než se vrátí, přijde další zadání, nebo se dítě splete, případně zadání ztratí. Můžete samozřejmě žákům posílat pdf soubory nebo videa ke studiu, pouze dotazy na vypracování raději zadejte přes interaktivní otázky.
Interaktivní otázky není třeba vytisknout. Žáci je vypracují online. EduPage odpovědi žáků vyhodnotí, ušetří Vám čas s opravováním. Vidíte, zda žák pracoval a zda pochopil učivo. Rodič má přehled o tom, jestli dítě dodržuje Vaše pokyny a nepotřebuje s něčím pomoci.
Jak zadat domácí úkol s otázkami
Jak vytvářet a přidělovat materiály v EduPage, se můžete dozvědět na bezplatných online školeních, která pro vás tento týden nabízíme. Aktuální nabídku školení najdete na stránce tridnikniha.edupage.org.
archivu školení se nacházejí záznamy školení, která již proběhla. Kdykoliv si můžete prohlédnout záznam školení.

Pokud požadujete, aby Vám žáci poslali zpět vypracování, můžete využít funkci „Zadat nový projekt“. Do projektu mohou žáci nahrát soubor jako odpověď. Máte přehled o tom, kdo vám co poslal, a navíc můžete projekt vrátit žáku na přepracování. Toto řešení je mnohem přehlednější než rolování v seznamu zpráv a otevírání 30 e-mailů s přílohami.
Jak přidělit žákům projekt
Jak mohou žáci předat soubor jako domácí úkol?
Pokud by některý žák neuměl vaše materiály otevřít nebo odeslat vypracování, můžete mu poslat návod:
Co znamená „přehrát online“ při testu nebo úkolu?
Jak mohu nahrát soubor k domácímu úkolu?

Nemusíte se snažit dodržovat rozvrh. Při přidělování materiálu žákům si sice v EduPage můžete nastavit přesný čas, kdy ho mají vypracovat, ale v této situaci to asi není vhodné. Rodiče si stěžují, že dítě musí vstát na nultou hodinu, neboť učitel nastavil možnost odpovědět pouze během této hodiny. Vhodnější je poslat materiály na celý týden, s možností vypracování během týdne, aby se děti i rodiče mohli přizpůsobit.