Pozvánka na workshop o vzdálené výuce prostřednictvím MS Teams

Vážení, 

společnost EXPINIT s.r.o. ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou Preslova 25 připravila workshop o Vzdálené výuce prostřednictvím MS Teams. Budeme velice rádi, když si zítra najdete čas a workshopu zdarma se zúčastníte. Můžete se přihlásit přímo přes MS Teams pomocí odkazu na schůzku a nebo živý přenos sledovat na youtube kanálu, uvedeným níže. 

Osnova workshopu:

Téma – Výuka na dálku 

Přednáší – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc., Expinit, s.r.o.

Zajišťuje – Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25

Termín – dne 19. 3. 2020 od 11 do 13 hodin

Způsob přenosuYouTube nebo MS Teams

Program – v první polovině výuka připojených učitelů z SSPS, v druhé polovině zodpovídání dotazů

Určeno – všem zájemcům o moderní způsob výuky

Věříme, že i tento workshop Vám pomůže v efektivní výuce v této složité době.