ÚVODNÍ INFORMACE NA WWW.UCIME.ONLINE

            Asi mnoho ředitelů a učitelů nezažilo, aby školy byly na delší dobu zavřené. Aby byli okolnostmi nuceni vymýšlet způsob, jak své žáky a studenty vzdělávat na dálku. Na druhé straně i pro ně tato situace může přinést nové poznatky, nové zkušenosti, které pak mohou zúročit v klasickém vzdělávacím procesu. 

            V současnosti existuje mnoho způsobů, jak učit na dálku a také mnoho poskytovatelů takové služby. Těžko lze plošně radit ředitelům a učitelům, co z toho mají použít, bude rozhodovat vybavení školy, digitální dovednosti učitele i obsah toho, co chtějí se svými žáky či studenty komunikovat. To si musí zvážit sami, my se jim na našem portálu pokusíme k tomu nabídnout relevantní a na poskytovatelích služeb nezávislé informace. 

            Vytváříme proto službu pro školy a učitele ve spolupráci se zřizovatelem Prahou a MŠMT. Od pondělí 16. března 2020 je k dispozici webová stránka www.ucime.online a také internetové Rádio Ámos, kde chceme zveřejňovat informace právě pro školy a učitele. Především pak pro ty z nich, kde není digitální komunikace se studenty či žáky příliš rozšířena. 

            Za tím vším stojí pedagogové, absolventi a studenti Smíchovské SPŠ, kterým není současný stav lhostejný a rozhodli se přispět podle svých možností a schopností k úspěšnému zvládnutí mimořádné situace na školách. Nikdo si přitom nedělá patent na rozum, nikdo nechce poskytovat „knížecí rady“, jen se pokoušíme shromažďovat zajímavé příklady dobré praxe, dávat prostor zprostředkovatelům služeb, ředitelům, učitelům i studentům vyjádřit své názory a podělit se o své zkušenosti.  

            IT oddělení Smíchovské SPŠ pod vedením absolventa Ing. Jana Černohorského připravilo analýzu prostředků a metod digitálního vzdělávání v České republice, tuto analýzu bude dále rozšiřovat a upřesňovat.  Jednáme s poskytovateli služeb o informacích pro učitele, Připravujeme ukázky vzorových hodin a také rozhovory s poskytovateli služeb i jejich uživateli. Také jsme připraveni některým školám pomoci jimi vybraný systém u nich nainstalovat. 

            Další významnou otázkou je, jaký vliv může mít současný stav na tolik potřebnou digitalizaci českého školství. Tam totiž může být dopad současné krize pozitivní. Nikomu z nás se příliš nechce vystoupit ze své komfortní zóny, a nyní nás k tomu okolnosti mohou donutit. Pokud se učitelé naučí využívat informační technologie, je dost velký předpoklad, že v tom budou pokračovat i po skončení uzavření škol. Jejich hodiny se tak stanou více atraktivními, více názornými a také ušetří čas, který pak mohou věnovat větší interakci s žáky a studenty, k vyšší míře komunikaci s nimi. A my bychom rádi, jak na našem portálu, tak na našem internetovém rádiu, poskytli prostor vyjádřit svůj názor na tento problém různým aktérům v systému českého školství.