Nové webináře pro vaše učitele k ON-LINE výuce od KAP a další aktuality pro podporu vašich škol

Milé paní ředitelky, milí páni ředitelé, rád bych Vás informoval o novém webináři a dalších aktualitách, kterými se snažíme alespoň trochu ulehčit toto nelehké období Vám i vašim pedagogům. Budeme rádi, pokud například stránku s inspiračními zdroji budete sdílet i s rodiči žáků, kteří se nám nyní tak aktivně zapojují do vzdělávání. Pokud budete vědět o dalším ověřeném vzdělávacím zdroji, který by zde chyběl, neváhejte a pošlete nám o něm informaci na filip.kuchar@praha.eu, ať ho můžeme sem přidat a sdílet s ostatními.

NOVÝ WEBINÁŘ OD KAP pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ, který vznikl ve spolupráci se vzdělávacím portálem Ve Škole.CZ připravil ZDARMA webináře – Začínáme s ON-LINE výukou, který doplňuje webinář I-KAP a podporuje učitele při on-line vzdělávání. Je určen pro ty učitele, kde škola nedá dohromady dostatečný počet účastníků a nemůže si objednat vlastní webinář připravený na míru. Webináře pro učitele jsou rozděleny podle vzdělávacích stupňů s ohledem na odlišné komunikační potřeby žáků. Proto budou rozděleny na semináře pro 1st. ZŠ, 2 st. ZŠ a SŠ s VOŠ. Přednášet budou zkušení učitelé a lektoři pro využívání IT technologií ve výuce ze stejného vzdělávacího stupně. Pilotně jsou připraveny dva navazující webináře.

*   Základní webinář zaměřený na zkušenosti s nastavením online výuky. Jak začít, co se již osvědčilo, co naopak ne. Jak na vzdálenou výuku reagují děti. Jak postupovat dál, jaké nástroje k výuce využívat. Nebude to o jedné platformě, ale spíše zamyšlení nad tím, co by mělo být smyslem vzdálené výuky a jak ji pojmout. Dále se webinář bude věnovat přípravě vyučovacího vstupu, interaktivitě a zapojení žáků na dálku, nastavení pravidel pro komunikaci.

6.4. od 14.30 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení
ZDE
7.4. od 15.00 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení
ZDE
7.4. od 13.00 pro SŠ a VOŠ a více informací a přihlášení
ZDE

*   Rozšiřující webinář pak bude pokračovat přehlídkou nástrojů vhodných pro výuku na dálku. Dále budou představeny jednoduché a zdarma dostupné aplikace a portály. 8.4. od 13.00 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení

8.4. od 13.00 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení
ZDE
9.4. od 13.00 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení
ZDE
9.4. od 13.00 pro SŠ a VOŠ a více informací a přihlášení
ZDE

*   V případě většího zájmu, jsme připraveni tyto webináře doobjednat, aby se dostalo na všechny zájemce

Implementace KAP PRAHA stále nabízí operativně upravený vzdělávací kurz na ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI, který nabízíme ve formátu ON – LINE. Tento seminář se snaží vyjít vstříc těm školám, které svým učitelům umožnili pracovat z domova a ředitel by měl rád zároveň pod kontrolou i podobný způsob vzdělávání na dálku od všech svých učitelů a učitele si při sjednoceném přístupu mohli navíc pomáhat. Kurz je kromě podpory gramotností totiž doplněn i o aktuální témata, kdy se lektoři budou snažit zaměřit NEJDŘÍVE na používání moderních technologií ve vzdělávání, sdílení příkladů dobré praxe, tvorby pracovních listů, nebo metod pro aktivace žáků v obecné rovině. Školy si můžou objednat vzdělávání pro své pedagogy v termínu podle své potřeby a součástí přípravy webináře je propojení lektora s ředitelem, se kterým se dohodnou na potřebách školy a webinář je škole dotvořen na míru. Tyto webináře se objednávají přes koordinátora polytechnických aktivit, které už většina škol zná, přes pana Daniela Hendrycha, mail hendrych@hkp.cz.

Jinak každý den aktualizujeme a přibývají tipy na naší společné stránce s různými zdroji ke vzdělávání na dálku http://skoly.praha-mesto.cz/88502_Ruzna-reseni-pro-on-line-vyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma.  A opět jsme díky aktivnímu přístupu nás všech v Praze měli šanci rozšířit naší stránku, tentokrát díky kolegovi Lubošovi Lísnerovi a Asociaci ZUŠ o kapitolu „Stránky, podporující vzdělávání uměleckých předmětů v ZUŠ, ale i inspirace pro talentované děti,“ které můžou být inspirací i pro učitele kreativních předmětů a nebo i pro rodiče jejich žáků, kteří nyní s výukou pomáhají více než jindy.

Jelikož máme ve svých řadách i základní školy, tak jednou ze zajímavých nabídek na této naší stránce se zdroji tak pro nadcházející zápisy může být i poskytnutí ZDARMA pro organizaci zápisů do 1. ročníků REZERVAČNÍ SYSTÉM k využití ZDARMA od společnosti RESERVANDO. Ten jim může pomoci omezit kontakt osob v průběhu zápisů a zabránit tak dalšímu šíření nemoci.

Přeji Vám mnoho energie a hlavně zdraví v této nelehké době a držte se

Jsme tu pro Vás

Mgr. Bc. Filip Kuchař
vedoucí oddělení koncepce a projektů