ZAHÁJENÍ PROVOZU PORTÁLU „UČÍME.ONLINE“ a INTERNETOVÉHO RÁDIA ÁMOS

            Od pondělí 16. března 2020 je zahájen provoz nového portálu www.ucime.online a internetového Rádia Ámos, v souvislosti s mimořádnou situací, kdy jsou školy uzavřené a kdy ředitelé škol a učitelé hledají způsoby, jak zůstat s žáky a studenty i nadále v kontaktu a pokračovat v jejich vzdělávání. Třeba i za pomoci výuky on-line. 

            „V současnosti existuje mnoho způsobů, jak učit na dálku a také mnoho poskytovatelů takové služby. Těžko lze plošně radit školám či učitelům, co z toho mají použít, bude rozhodovat vybavení školy, digitální dovednosti učitele i obsah toho, co chtějí se svými žáky a studenty komunikovat. To si musí zvážit sami, my se jim k tomu však pokusíme poskytnout relevantní a na poskytovatelích služeb nezávislé informace. Proto nabízíme službu pro školy a učitele ve spolupráci se zřizovatelem Prahou a MŠMT. Ode dneška je k dispozici webová stránka UČÍME.ONLINE a také internetové RÁDIO ÁMOS, kde chceme poskytovat informace právě pro školy a učitele. Především pak pro ty z nich, kde není digitální komunikace se studenty příliš rozšířena,“ říká k tomu ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík, „Naše IT oddělení vedené naším absolventem Ing. Janem Černohorským připravilo základní analýzu prostředků a metod digitálního vzdělávání v České republice, kterou bude dále doplňovat a rozšiřovat. Také jednáme s poskytovateli služeb o informacích pro učitele, připravujeme ukázky vzorových hodin a také rozhovory s poskytovateli služeb i jejich uživateli. Rovněž je naše IT oddělení s našimi absolventy a studenti připraveno některým školám pomoci jimi vybraný systém pro on-line výuku u nich nainstalovat,“ dodává. 

„S ohledem na krizovou situaci se objevilo mnoho rychlých a na první pohled bezplatných řešení. Doporučujeme však školám, aby dostatečně zvážily výběr jedné či více technologií pro online výuku a ideálně se zaměřily na již školou používané technologie, jejichž plnou funkcionalitu školy ne vždy využívají. Jde především o dobu po skončení krize, aby pak školy nestály před problémem, jak danou službu zaplatit či jak a kam přesunout data, která během krize ve vybrané službě vznikla,“ upozorňuje vedoucí IT oddělení Smíchovské SPŠ Jan Černohorský a dodává, „Pro Smíchovskou SPŠ nasadilo IT oddělení volně dostupný a jednoduchý systém videokonferencí nevyžadující žádné platby, registraci ani instalaci specifických aplikací, klientů, na straně uživatele. Systém podporuje pouze přenos videa, zvuku, chat a sdílení obrazovky. Počet účastníků konference není omezen. Ve spojení s již používaným systém Bakaláři nám tento konferenční systém doplnil chybějící místo v komunikaci mezi studenty a učiteli a umožňuje nám reagovat na současnou krizovousituaci, a to bez většího zatížení IT odborníků nebo koncových uživatelů. Tento systém již škola otestovala a nabídla k používání dalším školám. Systém byl zároveň použit pro řízení krizového štábu jedné městské části Prahy, která si následně vyžádal jeho nasazení v infrastruktuře úřadu městské části,“ sděluje své vlastní zkušenosti, „Systém je dostupnýonline na adrese https://jitsi.ssps.cz/ na serverech Smíchovské SPŠ a pro jeho provoz potřebuje uživatel pouze internetový prohlížeč Google Chrome/Chromium nebo Mozilla Firefox. Pro přenos zvuku a videa je samozřejmě zapotřebí mikrofonu a webové kamery (notebooky většinou obě tyto komponenty mají zvýroby). Nabízíme ostatním školám vyzkoušení či používání tohoto systému zcela zdarma. V případě, že by škola chtěla systém zprovoznit ve své infrastruktuře, což není úplně běžný proces a systém vyžaduje určité technické parametry serveru a datových linek, je možné si jej nasadit dle dokumentace na oficiálních stránkách projektu. V případě nutnosti je možné kontaktovat IT oddělení Smíchovské SPŠ na adrese ito@ssps.cz pro případnou konzultaci,“ dodává.

            Ve čtvrtek 12. března 2020 došlo ke slavnostnímu otevření Mediálního studia Mediálního domu Preslova, a již od pátku se v něm pilně pracuje, aby zde vznikaly výstupy, které mají usnadnit ředitelům a učitelům řešit současnou výluku výuky. 

 „Původně jsme si představovali zahájení provozu v Mediálním studiu opravdu jinak, chtěli jsme ve spolupráci s ministerstvem školství zahájit přípravu propagace Strategie 2030+, naplňovat obsahem náš portál Presloviny.cz.  Situace kolem šíření koronaviru ale naše plány výrazně změnila,“ tváří se ustaraně Daniel Fric, student třetího ročníku Smíchovské SPŠ a zástupce ředitele Mediálního domu Preslova, „Nevíme, jak naši snahu ředitelé škol, učitelé a veřejnost přijmou. Ale jen se snažíme pomoc v rámci svých možností a schopností,“ zní jeho hlas odhodlaně. 

„Původně jsme chtěli zahájit provoz internetového studentského Rádia Ámos až po letních prázdninách, ale rozhodli jsme se začít hned,“ přidává se další třeťák ze Smíchovské SPŠ Thanh Hoang Tien, též ale zvukař Mediálního domu Preslova, „Také obsah našeho rádia bude pochopitelně jiný. Chceme dát prostor odborníkům, ředitelům, učitelům a studentům, aby mohli sdělit své zkušenosti s probíhající výukou v době uzavírky škol, se zaváděním její on-line podoby,“ přidává vysvětlení.

„Mimořádná situace jasně ukazuje na problémy, které mohou společnost v takových případech čekat. Je jasné, že tak vzroste důležitost digitálního vzdělávání, výuky on-line a různých platforem využitelných pro komunikaci mezi učiteli a žáky a mezi školami a rodiči,“ uvedl senátor a předseda výboru pro vzdělávání, Jiří Drahoš. „Věřím, že Mediální dům Preslova bude v této oblasti nápomocen učitelům a pomůže jim v následujících dnech s přechodem na distanční formy vzdělávání, “ dodal Drahoš.

prof. Ing. Jiří Drahoš na návštěvě naší smíchovské průmyslovky

Radní pro školství hlavního města, Vít Šimral, flexibilitu Mediálního domu vítá: „V současné době se hlavně musíme postarat o to, aby všichni žáci v pražských školách, ne jen ti na Smíchovské průmyslové škole, měli přístup ke vzdělání. Ne všichni učitelé ve městě jsou dnes ještě plně připraveni na formu plně distančního vzdělávání, nikoliv jen jako doplněk k prezenčnímu studiu. Právě těm musíme spolu s Mediálním domem Preslova ukázat, že i přes fyzickou nepřítomnost v lavicích můžou žákům po několik týdnů bez problémů vysvětlit učivo i pouze přes online nástroje.“