AKTUALITY a další nové webináře pro vaše učitele k ON – LINE výuce od KAP a I-KAP

Milé paní ředitelky a milí páni ředitelé, dovoluji si Vás informovat o dalších nových webinářích a dalších aktualitách, kterými se snažíme i nadále Vám i vašim pedagogům alespoň trochu ulehčit toto nelehké období. Pokud budete vědět o dalším ověřeném vzdělávacím zdroji, který by nám chyběl v našem každodenně aktualizovaném rozcestníku, neváhejte a pošlete nám o něm informaci na filip.kuchar@praha.eu, ať ho můžeme sem přidat a sdílet s ostatními.

Na tomto ROZCESTNÍKU s různými zdroji ke vzdělávání na dálku http://skoly.praha-mesto.cz/88502_Ruzna-reseni-pro-on-line-vyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma i díky aktivnímu přístupu nás všech v Praze byl opět rozšířen a dnes už má celkem 10 oblastí podpory, jako poslední vznikla oblast vyhledávající informace z oblasti projektů. Naleznete tam například
o   V úterý 7.4. MŠMT aktualizovalo výzvy II. VLNY ŠABLON – konkrétně byla aktualizována maximální délka realizace projektů a nejzazší datum ukončení realizace projektů. Pro všechny výzvy II. vlny šablon platí, že nejzazší ukončení realizace projektu je PRODLOUŽENO O 6 MĚSÍCŮ k 31. 8. 2022.

o   Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_081 (MRR) v prioritní ose 3 určenou pro mateřské a základní školy v hl. m. Praze.
Z posledních nejzajímavějších zdrojů v tomto rozcestníku na který bych rád upozornil a kterých není nikdy dost, čímž jsou zajímavé učební digitální zdroje do odborných předmětů SŠ a VOŠ:
*        Pro školy a studenty s elektrotechnickými obory je ZDARMA k dispozici široké portfolio moderních výukových pomůcek obsahující kratší výkladové moduly, pracovní listy, výkladové statě uspořádané do formy výkladového slovníku, testy a překladový multimediální mnohojazyčný slovník, které vznikly v rámci projektu TechPedia a na něj navazujícího projektu MoVET (Modernizace odborného vzdělávání). Najdete zde materiály pro oblasti: bezdrátové sítě; kryptografie, počítačová kriminalita; moderní bezpečnostní systémy; cloud computing; automatizace; systémy pro inteligentní budovy a domácnosti; automatizace domácností; internet věcí; identifikace uživatelů; MMI (multimodální rozhraní) pro interaktivní komunikaci a navigaci; sítě budoucnosti – SDN a NFV; nová generace multimediálních sítí a aplikací; optické systémy a sítě; optoelektronika, fotonika a senzory; moderní datová rozhraní; moderní modulační metody; PLC/BPL (komunikace po silnoproudých vedeních); vysokorychlostní připojení k Internetu (VDSL, G.fast, atd.); moderní standardy pro televizní vysílání; mobilní technologie LTE; audiovizuální obsah; desky plošných spojů (DPS) – návrh a výroba; inteligentní technologie a další.
*         „Inovace vyššího odborného vzdělávání“ je koncepční projekt, jehož výstupem by měl být návrh na ukotvení postavení vyšších odborných škol ve školském systému ČR. Vznikají zde tzv. otevřené digitální zdroje (ODZ) a masivní online otevřené kurzy (MOOC). MOOCy však budou k dispozici nejdříve za půl roku, protože celý projekt je teprve za polovinou celkové doby realizace. Ale pro tuto dobu již nyní otevírají ostatním školám přístup DOSUD DOKONČENÉ MATERIÁLY.

POKRAČUJÍ WEBINÁŘE OD KAP pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ, které vznikly ve spolupráci se vzdělávacím portálem Ve Škole.CZ. NOVĚ jsme připravili ZDARMA TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ webinářů – Začínáme s ON-LINE výukou, které doplňují webinář I-KAP. Opět jsou rozděleny na semináře pro 1st. ZŠ, 2 st. ZŠ a SŠ s VOŠ. Přednášet budou zkušení učitelé a lektoři pro využívání IT technologií ve výuce ze stejného vzdělávacího stupně. 3 pokračování se zaměřuje na sdílení, co v ON – LINE vzdělávání se osvědčilo, s čím jsou ověřené zkušenosti, ale i co se ukázalo při výukách problematické nebo rizikové.
*       15.4. od 13.10 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE
*       21.4. od 13.10 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE.
*       15.4. od 15.10 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE.
*       20.4. od 13.10 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE.
*       16.4. od 13.10 pro SŠ a VOŠ a více informací a přihlášení ZDE.
*       22.4. od 13.10 pro SŠ a VOŠ a více informací a přihlášení ZDE.

NOVĚ PŘICHÁZÍME S WEBINÁŘEM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, který je jako ostatní webináře pro pražské učitele ZDARMA a bude se věnovat tématu: Inspirace pro online komunikaci a vzdělávání v MŠ, ve 4 blocích:  proč a které on-line nástroje pro vzdálenou komunikaci využívat, možnosti spolupráce ve sdílených dokumentech, užitečné jednoduché nástroje pro práci s PDF dokumenty, zvukem a videem, a nakonec inspirace pro vlastní online vzdělávání.
*        14.4. od 10.10 a více informací a přihlášení ZDE.
*        15.4. od 14.10 a více informací a přihlášení ZDE.

Webináře Implementace KAP PRAHA pokračují. Stále nabízí operativně upravený vzdělávací kurz na ČTENÁŘSKÉ  A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI, který nabízíme ve formátu ON – LINE. Tento seminář se snaží vyjít vstříc těm školám, které svým učitelům umožnili pracovat z domova a ředitel by měl rád zároveň pod kontrolou i podobný způsob vzdělávání na dálku od všech svých učitelů a učitele si při sjednoceném přístupu mohli navíc pomáhat. Kurz je kromě podpory gramotností totiž doplněn i o aktuální témata, kdy se lektoři budou snažit zaměřit NEJDŘÍVE na používání moderních technologií ve vzdělávání, sdílení příkladů dobré praxe, tvorby pracovních listů, nebo metod pro aktivace žáků v obecné rovině. Školy si můžou objednat vzdělávání pro své pedagogy v termínu podle své potřeby a součástí přípravy webináře je propojení lektora s ředitelem, se kterým se dohodnou na potřebách školy a webinář je škole dotvořen na míru. Tyto webináře se objednávají přes koordinátora polytechnických aktivit, které už většina škol zná, přes pana Daniela Hendrycha, mail hendrych@hkp.cz.

Realizace projektů OP VVV a OP PPR. Na závěr mě dovolte pár slov k těm, co jsou v realizaci projektů buď OP VVV nebo OP PPR. V tuto dobu velmi úzce spolupracujeme s řídícími orgány, které vyjednávají v současné době o podmínkách prodloužení projektů. Určitě budou zohledňovat současnou situaci, navíc po dohodě s paní ředitelkou se budeme snažit Vám maximálně s dokončením projektů podle Vašich potřeb pomoci. Pokud tedy nemůžete v tomto období v jakékoli fázi realizace projektu pokračovat, počkejte až toto období skončí. Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo požadavky na naší podporu, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.
Přeji Vám mnoho energie a hlavně zdraví v této nelehké době a držte se.
Jsme tu pro Vás

Mgr. Bc. Filip Kuchař
vedoucí oddělení koncepce a projektů