Děti ve složité situaci a výuka na dálku – informace pro školy a učitele

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

před dvěma dny jsme Vám rozesílali informace s inspirací pro učitele, jak pracovat na dálku s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Nyní Vám posíláme informace o tom, jak pomoci ohroženým dětem, tj. dětem např. ze sociálně znevýhodněného prostředí či dětem ve složité rodinné a osobní situaci. Budeme Vám vděčni, když budete moci text opět rozeslat přímo učitelům. Ti jsou totiž často jedinými dospělými osobami kromě rodiny, se kterými jsou či mohou být děti v kontaktu. Jejich role je proto zcela klíčová, neboť mohou být prvními, komu se děti mohou svěřit, pokud je něco trápí. Víme, že uzavření rodin bez možnosti vycházet ven také může zhoršit různé negativní zkušenosti dítěte, jako je domácí násilí, sebepoškozování apod. Je proto zcela zásadní, aby učitelé byly s dětmi v pravidelném kontaktu, pokud je to alespoň trochu možné.

Zároveň víme, že ne vždy je jednoduché s dětmi pokračovat ve výuce na dálku, ať již proto, že děti doma mají ztížené podmínky a přístup k výuce, nebo jim s ní nemůže rodina pomoci. Nabízíme proto učitelům informace a tipy, jak s dětmi pracovat, a také odkazy na sociální služby, které fungují i nyní a se kterými je mohou učitelé propojit. V neposlední řadě také uvádíme kontakt na koordinátora doučování, který dále zprostředkovává dobrovolníky, kteří mohou dětem s výukou pomoci. V této fázi je to doučování on-line či po telefonu, ale jakmile se zmírní výjimečná opatření, budeme v podpoře doučování pokračovat i jinými vhodnými formami. Ve spolupráci s dobrovolníky a neziskovými organizacemi připravujeme podporu pro tyto děti i po otevření škol, abychom jak jim, tak učitelům návrat do školy co nejvíce usnadnili.

Přehledné a velice užitečné tipy, jak pracovat s ohroženými dětmi na dálku, najdete zde na stránkách Člověka v tísni:

https://www.clovekvtisni.cz/podnety-pro-ucitele-a-skoly-v-nouzovem-stavu-s-ohledem-na-socialne-znevyhodnene-deti-6525gp

Kontakt na koordinátora doučování, které organizuje Český červený kříž, je school@cckpraha1.cz

Rodiče mohou také svoje děti na doučování přihlásit přímo i na webu Českého červeného kříže, kde jsou i podrobné informace:

https://sites.google.com/view/dobrovolnik-covid19/škola

Děti, které by potřebovaly svoji situaci s někým prodiskutovat nebo se poradit, mohou využít program Streetwork online  https://www.jdidoklubu.cz/, kde děti, dospívající, jejich rodiče i učitelé najdou užitečné informace formou adekvátní k cílové skupině děti a mládež od 11 do 18 let a zároveň mohu chatovat s pracovníky projektu, zkušenými sociálními pracovníky pro děti a mládež. Pracovníci na chatu jim buď rovnou pomohou řešit jejich dotaz, situaci, nebo je nasměrují do existujících a otevřených služeb a projektů. Projekt vede Česká asociace pro streetwork.

Po celou dobu funguje také Linka bezpeční pro děti https://www.linkabezpeci.cz/ i Linka pro rodiče https://www.rodicovskalinka.cz/.

A ještě si dovolím zopakovat informace o výuce na dálku dětí s odlišným mateřským jazykem, které se k Vám dostaly již v předchozím emailu,  a doplnit je o nově otevíraný kurz češtiny na dálku pro děti s odlišným mateřským jazykem v termínu 7.4. – 28.5., který pořádá META o. p. s.

https://www.meta-ops.cz/aktuality/v-dubnu-otevirame-novy-online-kurz-cestiny-pro-deti

Zde naleznete intormace pro rodiče o nastalé situaci ve školách včetně přijímacích zkoušek v angličtině, ruštině a vietnamštině: https://www.inkluzivniskola.cz/uzavreni-skol-informace-pro-rodice

Zde najdete tipy na výuku na dálku dětí s odlišným mateřkým jazykemhttps://www.inkluzivniskola.cz/vyuka-na-dalku

https://www.meta-ops.cz/

Na závěr mi dovolte vyjádřit hluboký obdiv nad tím, jak se pražské školy i jednotliví učitelé zhostili této nečekané a velice náročné situace. Všem velice děkuji za nasazení, elán a profesionalitu, ale také empatii a solidaritu, se kterou učitelé k výuce i pomoci dětem přistupují. Po třech týdnech od výjimečných opatření mohu říci, že pražské školy a pražští učitelé tuto situaci zvládli naprosto příkladně a jsou velkou nadějí v této době.

S pozdravem

                                    Ing. Mariana Čapková, v.r.

Kontakt:
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
e-mail: mariana.capkova@praha.eu
www.praha.eu