Domácí výuka = horor pro žáky se SVP

Dyslektici, dysgrafici, dyskalkulici, žáci s mentálním či tělesným postižením – pro ty všechny je online výuka velice náročná! Nezapomínejte na ně při přípravě hodin a didaktických materiálů. Zanedbaná výuka totiž může vést ke ztrátě motivace, špatným výsledkům i pocitu selhání u dítěte i rodiče. Přitom stačí pár jednoduchých kroků na straně učitele!

Praktický webinář:

Jak pracovat s žáky se SVP
při online výuce

Úprava didaktických materiálů a podpora distančního vzdělávání

Kdy:14. 5. 2020 od 10:00 do 12:00
Kde: ve Vašem PC
Lektorka:PhDr. Veronika Vitošková, PhD. − lektorka je speciální pedagožka

Více informací a možnost objednat naleznete na našich webových stránkách.

Webinář se soustředí na tyto okruhy: 

 1. Jak SVP ztěžují distanční vzdělávání
 2. Tipy a rady pro postupy u jednotlivý SVP:
  a. specifické poruchu učení,
  b. poruchy pozornosti,
  c. poruchy autistického spektra,
  d. narušená komunikační schopnost,
  e. duševní onemocnění.
 3. Doporučené způsoby komunikace s žáky i jejich rodiči
 4. Jak přizpůsobovat materiály, systém práce, správné načasování, režim
 5. Vzájemná komunikace s ostatními pedagogy na téma distanční výuky žáků s SVP
 6. Podpora dalších odborníků – školní poradenská pracoviště aj.
 7. Řešení dotazů účastníků webináře

Nikdy to nebylo snazší. Zvyšte svou kvalifikaci na www.eduardo.online!

Tým Eduardo
www.eduardo.online