Fungování odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina? – RNDr. Kamil Ubr

V tomto rozhovoru jsme rozebrali jak funguje odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina za současné situace s jeho vedoucím RNDr. Kamilem Ubrem.