ISK_Nabídka on-line vzdělávacích programů – ŠABLON

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

zasíláme Vám nabídku distančních (on-line) vzdělávacích akcí, které můžete využít pro plnění DVPP v ŠABLONÁCH.

Po absolvování kurzu škola prostřednictvím účastníka obdrží fakturu a výtisk osvědčení. Cena za distanční šablonový kurz je stejná jako za prezenční – 1 400,- Kč.

Pro více informací o realizaci on-line vzdělávacích programů využijte odkaz zde.

Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem (MSMT-25795/2018-1-836)
Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ
Cena: 1400,-Kč
Konání: 7.5.2020 (9:00-13:00) a 12.5. 2020 (9:00-13:00) 
Přihlášení: https://visk.cz/seminare/3663-zvladani-narocnych-situaci-pri-komunikaci-se-zakem-a-rodicem-kurz-on-line

Textové editory – pokročilé využívání ve školní praxi (MSMT-813/2019-2-186)
Lektor: Bc. Jiří Chytil
Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
Cena: 1400,-Kč
Konání: 7.5.2020 (8:30 – 12:30) a 15.5. 2020 (8:30 – 12:30)
Přihlášení: https://visk.cz/seminare/3662-textove-editory-pokrocile-vyuzivani-ve-skolni-praxi-kurz-on-line

S pozdravem

Mgr. Linda Richterová
zástupkyně ředitele pro koncepci a projektové řízení
e-mail: richterova@visk.cz