Jak přistupuje Gymnázium Jana Palacha k výuce v této době?

Zhodnocení situace po týdnu online výuky

Online porada a zpětná vazba od studentů
Po týdnu „nouzového režimu“ se všichni učitelé sešli na online poradě, aby zhodnotili výuku v jednotlivých předmětech. Třídní učitelé předtím zjišťovali od studentů, jestli výuku zvládají, kolik jim zabere času, s čím mají problémy a co by jim pomohlo. To nám umožnilo vidět situaci očima studentů a postup v jednotlivých předmětech nastavit tak, aby jim vyhovoval.

Povinné online hodiny v MS Teams a samostatné úkoly
Výuka bude i nadále probíhat kombinací samostatných úkolů a online hodin v Microsoft Teams, což v následujícím období využije více učitelů. Účast na online výuce je pro studenty povinná, ale vyučující má možnost vše nahrát a student si tak látku doplní později.

Hlavním komunikačním kanálem se studenty bude studentský mail a stále více se bude rozšiřovat práce v Teams.

Redukce učiva a využití dalších online nástrojů
Tato situace je pro nás nová a vyžadovala přestrukturování celé výuky, nicméně se učitelé shodli na tom, že méně je v dané situaci více. Učivo tedy bude zredukováno na nejpodstatnější část a tu se budeme snažit co nejvíce opakovat a upevnit. Různorodost zadávaných úkolů i práce v jednotlivých předmětech je pro studenty přínosem, nechceme, aby seděli celý den jen u online výuky v Teams. Proto budeme i nadále využívat pracovní listy, komentované PP prezentace, práci s textem, elektronické učebnice, Techambition apod.

Co maturanti?
Zvláštní ohledy musíme brát na maturanty, kteří jsou v obtížné situaci. Proto u nematuritních předmětů co nejdříve uzavřeme klasifikaci, aby měli studenti čas, soustředit se na předměty maturitní. Studenti čtvrtého ročníku mají možnost, stejně jako ostatní studenti, využít online konzultací.

Konzultace se školní psycholožkou, time management
Některým studentů dělá problém time management, nebo si s nastalou situací nevědí rady. K dispozici je tedy naše školní psycholožka, která studentům radí, jakým způsobem si naplánovat práci na jednotlivých úkolech, pomáhá jim zvládat stres, ke kterému u někoho tento odlišný způsob výuky, denního režimu a vůbec jiného fungování ve společnosti, může vést.

Děkujeme všem studentům a učitelům za aktivní a vstřícný přístup k online vzdělávání. Pomáhejme si vzájemně, komunikujme spolu, to na Palachovi dobře umíme!

Za vedení Gymnázia Jana Palacha,
RNDr. Tereza Kamenická

Článek
www.gjp1.cz