Jak probíhá Online výuka na Gymnáziu Nad Štolou?

10. března jsme se všichni dozvěděli, že od dalšího dne budou školy zavřené. Bylo zapotřebí rychle informovat rodiče a nastavit pravidla, která jsme pak postupně upřesňovali a doplňovali.

Teď už vidíme chybu, kterou jsme na začátku udělali, nedohodli jsme jednotnou platformu, na které budu učitelé se žáky komunikovat. Respektive dohodli – přes Bakaláře/Komens.  Jenže v průběhu prvního týdne učitelé našli různé, lepší, které jim lépe vyhovovali, a začali s nimi pracovat. Tak se stalo, že nyní někteří pracují s Komens, někteří s One Drive, jiní Google Clasroom, další Teams. Třídní učitelé tedy alespoň sdílenou vytvořili tabulku, do které učitelé zapisují, co, kde, kdy z kterého předmětu najdou. Aby neseděli studenti celé dny jen u počítačů, dostávají od učitelů i pracovní listy a písemné úkoly.

Po týdnu, když jsme se zorientovali, začali učitelé vyučovat online. Začali také konat online schůzky předmětových komisí, začali sdílet materiály, posílat si odkazy zajímavých možností, jak pracovat online. Měla jsem velkou radost z toho, jak se nečekané situace zhostili, jak začali okamžitě spolupracovat, vymýšlet pro studenty projekty. Jeden z tělocvikářů zavedl každodenní ( i o víkendu) dobrovolné online cvičení, kterého se účastní stále více a více studentů.

S učiteli jsem v pravidelném mailovém kontaktu, pořádáme videokonference. Posílám jim informace, maturantům jsem sepsala přehledný scénář obou variant maturitní zkoušky v letošním roce. Měla jsem online schůzku s Radou rodičů, rodiče si velmi pochvalovali, jak se učitelé k celé situaci postavili, jak komunikují se žáky. Od žáků získáváme zpětnou vazbu.

Všem našim studentům i učitelům moc děkuji za spolupráci!

R. Schejbalová