Jak to prožívají studenti 4. ročníku? – Šárka Doležalová

Jak současnou situaci vidí studentka 4. ročníku Gymnázia Jana Keplera Šárka Doležalová?