Jak učit online – online kurz pro učitele

Jak učit žáky a studenty online? V tom má pomoci nový online kurz pro pedagogy ZŠ a SŠ. Kurz je zaměřen na základní nástroje využívající platformu Office 365, které většina škol má k dispozici a jsou poskytovány firmou Microsoft zdarma pro školy a jejich žáky a studenty.

Kurz probíhá online prostřednictvím aplikace Teams.

Jak učit online – online kurz pro učitele

14.4.2020 od 13:00 do 16:30
počet vyučovacích hodin kurzu: 4

Jak učit online – online kurz pro učitele 2

24.4.2020 od 13:00 do 16:30
počet vyučovacích hodin kurzu: 4

ZDARMA pomůžeme vaší škole se žádostí o podporu vzdělávání od MŠMT, tvz. Šablonu

Naše vzdělávací kurzy jsou:

  • Akreditovány u MŠMT a lze na ně uplatnit podporu z tzv. šablon
  • Zaměřeny na nové metody vzdělávání a technologie průmyslu a služeb 4.0,
  • Provázány s praxí a trendy trhu práce
  • Interaktivní a s důrazem na aplikaci poznatků

Obraťte se na nás na telefonu: +420 224 312 926
Nebo na mailu: info@accon.cz