Návrh systému studijních skupin dle modelu Štorchova škola – Katerina Emer Venclová

Co vše se mohou naučit v rámci Klub nadaných dětí Náchod? Jak funguje za normálního a jak za abnormálního stavu?