Licence E-KNIH zdarma

NA POMOC UČITELŮM A ŽÁKŮM STŘEDNÍCH ŠKOL
jsme připravili některé naše sbírky z matematiky a fyziky pro střední školy také v ELEKTRONICKÉ  
PODOBĚ a poskytujeme je ZDARMA (zatím do 31. 7. 2020). Licence jsou ke stažení na adrese
www.prometheus-eknihy.cz.

Jedná se o tyto sbírky:

Sbírky úloh z matematiky

 • Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce
 • Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie
 • Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie
 • Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady
 • Úlohy z finanční matematiky pro střední školy  
 • Matematická cvičení pro střední školy
 • Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky

Sbírky úloh z fyziky

 • Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I (Mechanika)
 • Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II (Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění)
 • Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III (Elektřina a magnetismus)
 • Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV (Optika, Fyzika mikrosvěta, Speciální teorie relativity, Astrofyzika)
 • Fyzikální úlohy pro střední školy – sbírka úloh pro přípravu k nové maturitě
 • Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU