Naučme se „umění odpadu“ – 22. 4. Den Země

Milí vyučující,

již podruhé během uzavření škol Vás zdravíme prostřednictvím tohoto pravidelného měsíčníku. V minulém, březnovém, čísle jsme Vám přinesli zprávu o mimořádném zpřístupnění veškerých filmů a výukových materiálů z portálu JSNS.CZ bez nutnosti registrace či přihlášení, aby se Vám s nimi na dálku lépe pracovalo a mohli jste aktivity snadno sdílet Vašim žákům a studentům. Na stránce JSNS.CZ/online-vyuka Vám každý všední den přinášíme tipy, jak doporučené aktivity k filmům přizpůsobit vzdálené komunikaci. Přes 270 filmů a více než 1150 výukových materiálů nyní mohou využívat i sami rodiče nebo kdokoliv, kdo má zájem vzdělávat se v oblastech, které tematicky pokrýváme.

Ve středu 22. dubna slavíme Den Země. Při této příležitosti jsme pro Vás připravili jarní environmentální kampaň „Umění odpadu“ plnou inspirativních projektových aktivit výzev. Veškeré činnosti jsou koncipovány pro distanční vzdělávání v domácím prostředí a mohou se do nich zapojit nejen jednotlivci, ale celé rodiny. Vybrali jsme tři filmy a na ně navazující týdenní výzvy:

  • Mezi odpady, zabývající se nakládání s odpady v České republice,
  • Mý věci, o životě s minimem materiálních věcí,
  • Udržitelný Palacký, o inspirující aktivitě studentů olomoucké univerzity, kteří na škole zrealizovali několik udržitelně-ekologických projektů. 

Díky týdenním výzvám (Umění bezodpadu, Umění minima a Umění udržitelnosti) se naučíme, jak snížit svou produkci odpadu, vyzkoušíme si týden žít podle zásad minimalismu, vymyslíme projekt vylepšující naše okolí a také si ušijeme sáček na ovoce či pečivo.

Pojďme v těchto jarních dnech udělat něco pro naši planetu, svůj domov, školu, okolí i sebe…

Krásné dny a pevné zdraví Vám jménem celého týmu JSNS 

přejí Jan Forchheim a Táňa Abrhámová