Online třídní schůzky na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1

Jedním z hesel GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1 je „Krok za hranice“. Proto jsme v pondělí 20. 4. 2020 uspořádali první online třídní schůzky v historii. Jak se tento „krok“ mimo komfortní zónu podařil a jaké jsou dojmy s odstupem několika dnů? Můžeme ostatním školám tento model doporučit?

Online výuka běží u nás na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1 (GJP) v podstatě od počátku vyhlášení nouzového stavu. Za tu dobu jsme zvládli výrazně zredukovat učivo, aplikovat nové metody s využitím online nástrojů a již několik týdnů pracujeme ve fungujícím zaběhnutém modelu plánovaných online video hodin, do kterého se zapojují všichni učitelé. To vše v kombinaci s komentovanými prezentacemi, pracovními listy, elektronickými učebnicemi a dlouhodobějšími projekty. Studentům je online k dispozici i naše školní psycholožka, která studentům pomáhá zejména s time managementem a s motivací. Někdy je ale potřeba poradit i se zvládáním nejistoty a stresu, ke kterému tento odlišný způsob výuky, denního režimu a vůbec jiného fungování společnosti může vést. K online hodinám se také připojují asistenti pedagoga, kteří pomáhají integrovaným studentům.

Pozvi svého rodiče ke svému počítači

Třídní schůzky jsou v našem ročním plánu důležitou součástí, protože se snažíme být velmi otevřenou a komunikativní školou směrem k žákům i rodičům. Termín třídních schůzek 20. 4. jsme tedy zachovali, pouze jsme je překlopili do online prostředí Microsoft Teams, přes které u nás nyní probíhá běžně výuka a studenti s ním bez problémů pracují.

Zvolili jsme model „Pozvi svého rodiče ke svému počítači“ – vyzvali jsme naše studenty, aby seznámili své rodiče s platformou Microsoft Teams, instruovali je, jakým způsobem se ke schůzce připojit a po dobu schůzky jim byli případně k dispozici. Zafungovalo to výborně a naši třídní učitelé měli na online třídních schůzkách téměř 100% účast! Bylo také fajn vidět, že se u počítačů či tabletů někdy sešly celé rodiny.

Otevřená diskuze

Obsahem třídních schůzek, do kterých se postupně ve všech třídách připojil i ředitel školy Michal Musil, byly nejen aktuální informace z daných tříd, ale velký prostor byl věnován vyjádření samotných rodičů. Ti měli možnost vyměnit si zkušenosti, názory, dát zpětnou vazbu k online výuce ze svého pohledu nebo si jen popovídat. Výsledkem byly třídní schůzky, které se svou délkou pohybovaly od 45 minut po hodinu a půl strávené v kanceláři, autě, na zahradě, doma u pracovního stolu nebo v obývacím pokoji (někdy i s otevřenou lahví dobrého vína 🙂 ).

Pozitivní ohlasy

Velké poděkování patří třídním učitelům GJP, kteří i přes pochopitelné úvodní lehké obavy zvládli online třídní schůzky perfektně a hodnotí je jako opravdu velmi povedené a přínosné. Také děkujeme rodičům i studentům za aktivní přístup, postřehy a otázky. Zazněla i mnohá pochvalná slova na adresu našich vyučujících. Vážíme si toho.

V červnu znovu

Na základě pozitivní zpětné vazby od rodičů i třídních učitelů se určitě ještě jednou s rodiči touto formou setkáme na konci školního roku, protože studenty 1. – 3. ročníku patrně do 30. 6. 2020 ve škole neuvidíme.

Do té doby pravidelně informujeme o online životě GJP alespoň na webových stránkách a především na sociálních sítích Facebook a Instagram, kde se ledacos dozvíte a možná se i pobavíte.

Reakce třídních učitelů:

„Od všech rodičů ve třídě velká spokojenost.“

„Rodiče byli velmi rádi, že se mohou připojit všichni online na třídní schůzky a sdílet své postřehy a současně si i s ostatními otevřeně popovídat.“

„Rodiče vlastně vůbec neměli technické problémy, až na jedno slabší připojení, což mě mile překvapilo.“

„Rodiče jsou rádi, jak dobře a rychle jsme situaci podchytili a jak jsme v podstatě plynule přešli na online výuku.“

„Kvitují nahrávání hodin. Je super, že se studenti mohou na hodinu zpětně podívat.“

„Nikdy jsem neměla tolik rodičů na třídních schůzkách 🙂 “

Reakce rodičů:

„Online třídní schůzky byl skvělý nápad, děkujeme, že jsme si mohli vyzkoušet prostředí, ve kterém se naše děti pohybují denně, a promluvit si i s ostatními.“

„Musíte s tím mít opravdu hodně práce, převést výuku do online prostředí.“

„Kdo vás tak rychle proškolil?“

„Jsme rádi, že nezavalujete studenty horou obsahu.“

„Někdy posloucháme při přípravě oběda celá rodina 😀 “

„Vyřiďte poděkování IT.“

„Oceňujeme, že jste šli do výuky i třídních schůzek tímto způsobem a ukazujete se před kamerou, vnímáme, že to může být nepříjemné nebo nekomfortní, ale pro děti je to hrozně důležité.“

„Vyřiďte prosím na vaší poradě, že opravdu všem učitelům moc děkujeme!“

Závěrem

Pro učitele i vedení školy je hezké poslouchat a číst podobné postřehy. Jděte do toho také, a pokud chcete, sdílejte s námi, jaké ohlasy na online třídní schůzky byly u vás.

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, Mgr. Jakub Běhounek, behounek@gjp1.cz, 23. 4. 2020