Online výuka na Gymnáziu Nad Štolou – PhDr. Renata Schejbalová

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky z.s. a ředitelka Gymnázium Nad Štolou