ŠkolaZdola

Náš projekt ŠkolaZdola nese ve svém názvu snahu o posílení vlivu směrem od studentů k učitelům a vedení škol. Často je komunikace mezi učitelem a studentem jednosměrná: učitel vše řídí a student je učen pasivitě a podřízenosti. Názor je drzost a je trestán. Takoví učitelé říkají, že je to se studenty čím dál horší. Je to morální hazard, protože nenesou osobní zodpovědnost za neúspěch svých studentů (svedou to na ně, že jsou slabí žáci). Pro studenty představují hrozbu.Navazujeme proto kontakty s ochotnými učiteli kde to jen jde, bavíme se s nimi o našich projektech a hledáme aplikace ve výuce tak, aby nás výuka přiblížila k cílům a zájmům studentů (mapujeme např. nezávisle šíření koronaviru po Evropě na pandemie.skolazdola.cz). Zveme na besedy také odborníky z různých oblastí (od manažerů po tibetské lámy) a snažíme se od nich získat zpětnou vazbu. V životě musí člověk najít odvahu, iniciativu a činorodost, aby si vytvořil kolem sebe zázemí, jinak skončí na samotném dně různých společenských potravních řetězců. Nejinak je tomu ve škole: když je student pouze pasivním příjemcem výuky, škola ho uchlácholí dobrými známkami a semele. Nestačí mít jedničky.Setkáváme se neformálně, často v čajovně. Diskutujeme nad svými cíli a povzbuzujeme se k jejich dosahování. Děláme ze snů projekty, které můžete vidět na stránkách skolazdola.cz. Řešíme je s učiteli a s řediteli, hledáme pro ně schůdné cesty.
Každá škola je v tomto jedinečná. Jak projevují svůj vliv studenti u vás? Je-li vaše škola na tom dobře, pojďme spolu pomoci vašim kolegům, kteří na školu neměli takové štěstí. Máte-li pocit, že je možné naopak leccos zlepšit, pojďme si o tom popovídat. My, studenti. Řešení našich problémů můžeme najít jen my sami a z naší iniciativy. Nikdo jiný to za nás neudělá.