Školy jsou zavřené, vzdělávací portál JSNS.CZ volně otevřený pro všechny

Milí přátelé,

obracím se na Vás, naše podporovatele, zástupce partnerských organizací, spolupracovníky a příznivce, s informací o tom, jak vzdělávací program Jeden svět na školách reaguje na zavření škol.

Před dvěma týdny jsme volně zpřístupnili veškerý obsah vzdělávacího portálu JSNS.CZ.  Spolu s vyučujícími ze všech typů škol ho mohou využívat také rodiče s dětmi a všichni další zájemci. Tedy i Vy. Bez registrace, potřeby přístupových hesel apod. K dispozici je celkem 275 audiovizuálních lekcí obsahujících filmy a 1150 výukových materiálů.

Každý den pak na stránce JSNS.CZ/online-vyuka přinášíme náměty a doporučení, jak s našimi materiály pracovat na dálku. Zaměřujeme se vždy na jeden z následujících okruhů: mediální vzdělávání, moderní československé dějiny, lidská práva, globální rozvojové vzdělávání, sociální problematika a životní prostředí. Jsou členěny podle doporučeného věku žáků: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a střední školy.

Návštěvnost portálu je nyní mnohonásobně vyšší oproti předchozímu období, každý den máme kolem 5000 návštěv. Budeme samozřejmě rádi, když budete informaci o možnosti využívat náš portál šířit dál.

Stěžejním tematickým okruhem zůstává i pro letošek mediální vzdělávání. Právě začínáme zpřístupňovat jednotlivé epizody patnáctidílného animovaného seriálu V digitálním světě a doprovázíme ho rozsáhlou sadou didaktických materiálů. Vše je určené pro žáky 1. stupně základních škol. Pro starší základoškoláky a středoškoláky jsme připravili novou kolekci krátkých videí Mediální gramotnost se vyplatí, dále několik lekcí a interaktivních pomůcek k různým mediálním tématům (například k online bezpečí) a metodickou příručku Podoby ruské propagandy. Každoroční Týdny mediálního vzdělávání probíhající v květnu a červnu přenášíme z velké části na internet. Zapojeným vyučujícím nabídneme mimo jiné mediální cvičebnici pro jejich žáky, sestávající z řady úloh k posilování mediální gramotnosti.

Uvědomujeme si, že pro některé žáky je z důvodu chybějící techniky, limitující možnosti připojení a nedostatečné domácí podpory online výuka přístupná s omezením, případně vůbec. Proto kolegové a kolegyně z programů sociální integrace pomáhají s výukou právě těchto žáků.

Důležitým tématem, kterému se dlouhodobě pod hlavičkou projektu Příběhy bezpráví věnujeme, jsou moderní československé dějiny. Dne 27. června, během tradičního Dne Příběhů bezpráví, vzdáme spolu s mladými lidmi čest obětem komunistického režimu a těm, kteří mu vzdorovali. Naše vzpomínka bude patřit doktorce Miladě Horákové, od jejíž vraždy spáchané komunisty uplyne 70 let. V listopadu proběhne na stovkách škol 16. ročník Měsíce filmu na školách a jsme poctěni, že paní Jana Kánská, dcera Milady Horákové, přijala pozvání na slavnostní zahájení a předání Cen Příběhů bezpráví.

Současná situace je mimořádně komplikovaná, žijeme ve velké nejistotě, čelíme novým výzvám. Chci Vám jménem týmu Jednoho světa na školách a celého Člověka v tísni slíbit, že budeme dál co nejlépe dělat to, co doposud. Přispívat ke vzdělání a výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Přeji pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.

Karel Strachota
ředitel
Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2