SLEVOVÁ NABÍDKA E – learningových kurzů pro pedagogy

I MY CHCEME POMÁHAT 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milé kolegyně a kolegové.  

Přicházíme za Vámi s nabídkou kurzů, které jsou AKREDITOVANÉ MŠMT. 

Nabízené kurzy můžete absolvovat z pohodlí domova, kanceláře či sborovny.

Po dobu platnosti mimořádných opatření vlády ČR pro boj s COVID-19 rušíme skupinové ceny.

PRO VŠECHNY ZÁJEMCE o vzdělávání v našich e-learningových kurzech NYNÍ PLATÍ JEDNOTKOVÉ CENY.

Jaké kurzy jsme pro Vás připravili?

1) Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku

Kurz srozumitelnou formou seznamuje účastníky s podstatou komunikačních dovedností a s druhy komunikace, pro lepší pochopení procesu se zaměřuje v úvodu i na neuropsychické mechanismy průběhu komunikace. Podrobně se zabývá přirozeným vývojem komunikace u dětí předškolního věku (podmínky pro rozvoj komunikace, vývojová řada komunikace, možnosti ovlivnění přirozeného vývoje komunikace, patologie v komunikaci, odraz zdravotního stavu v rozvoji komunikace) a vývojem a rozvojem orální řeči u dítěte předškolního věku. V kontextu toho se dotýká i aspektů psychomotorického vývoje dětí předškolního věku. Završením kurzu je seznámení jeho účastníků s metodami vhodnými k podpoře přirozeného rozvoje komunikace a orální řeči v mateřských školách a všude tam, kde se pracuje s dětmi předškolního věku.

NABÍZENÝ KURZ JE V SOULADU SE ŠABLONOU „PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“. 

Výhody této formy studia:

  • Studujete v čase, který Vám vyhovuje nejlépe.
  • Nabyté vědomosti ověřujete jednoduchým testem na konci každé lekce.
  • Konkrétní situace a problémy konzultujete individuálně podle domluvy s lektorkou.
  • Výstupem je osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • E – learningový kurz je oproti prezenční formě kurzu cenově zvýhodněn.

Časový rozsah: 8 vyučovacích hodin

AKČNÍ CENA pro osobu: 400 Kč

2) Syndrom vyhoření a jeho prevence pro pedagogické pracovníky 

aneb pojďme na to aktivně!

Máte občas dojem, že vás úkoly zavalí jako lavina? Zdá se vám občas, že všechno leží na vás a vy nic nestíháte? A občas se objeví den, kdy nemáte chuť vstát z postele? Vysvětlení je jednoduché – stres útočí a v patách se za ním plíží syndrom vyhoření. Jak se jim aktivně postavit? Na to pojďme společně hledat a nalézat odpověď v tomto kurzu.

Kurz je rozdělen do devíti tématických lekcí. Ve čtyřech lekcích se zabývá problematikou syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. Vysvětluje vznik, příčiny, projevy a důsledky syndromu vyhoření. V dalších pěti lekcích dává náměty na to, jak stresu a vzniku syndromu vyhoření aktivně a účinně čelit – zaměřuje se na citlivá témata „osobního prostoru“, seznamuje se základy duševní hygieny, se základy zdravého životního stylu a se základy efektivní komunikace.

Protože je pedagogická profese profesí výsostně komunikativní, věnuje tento kurz právě komunikaci zvláštní pozornost – dává návody nejenom jak komunikovat (a chovat se) asertivně, ale zabývá se i typologií člověka podle komunikační strategie a v bodech radí, jak s jednotlivými komunikačními typy vést úspěšnou komunikaci. Mnozí z vás jistě ocení i „Náměty pro úspěšnou komunikaci s rodiči“. Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se tématu, lektorka kurzu je připravená věnovat se jim na fóru ke kurzu i individuálně.

Výhody této formy studia:

  • Studujete v čase, který Vám vyhovuje nejlépe.
  • Nabyté vědomosti ověřujete jednoduchým testem na konci každé lekce.
  • Konkrétní situace a problémy konzultujete individuálně podle domluvy s lektorkou.Výstupem je osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
  • E – learningový kurz je oproti prezenční formě kurzu cenově zvýhodněn.

Časový rozsah: 8 vyučovacích hodin

AKČNÍ CENA pro osobu: 400 Kč

V příloze si dovoluji přiložit detailní popis kurzů a informace k e-learningu.

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat.
Velice Vám děkuji a těšíme se na spolupráci.

S přáním hezkého dne
Mgr. Lucie Perglová| Project manager
lucie.perglova@ativ.cz
ATIV institut vzdělávání, s.r.o.
Amurská 822/7, 100 00 Praha 10

www.ativ.cz|facebook