Stálá konference asociací ve vzdělávání – Silvie Pýchová

Jak funguje Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. za současné situace?