VISK – nabídka on-line DVPP pro šablony

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

V příloze Vám zasíláme přehled distančních (on-line) vzdělávacích akcí, které můžete využít pro plnění DVPP v Šablonách.

V příloze je také informační leták ke struktuře kurzu, přihlašování a podmínkám, za jakých získají účastníci osvědčení.

Po absolvování kurzu škola prostřednictvím účastníka obdrží fakturu a 1 výtisk osvědčení. Cena za distanční šablonový kurz je stejná jako za prezenční – 1 400,- Kč.

Mimo přiloženou šablonovou nabídku bychom Vás rádi upozornili na on-line kurzy zdarma (nelze je využít do šablon):

Sebeřízení a time management pro učitele 20.4.2020 od 10:00 do 12:00 hod. https://visk.cz/clanky/115-seberizeni-a-time-management-pro-ucitele/

Principy a tvorba adaptačních kurzů 27.4. 2020 od 10:00 do 15:00 hod. https://visk.cz/clanky/kategorie/

Na oba kurzy lze vstoupit přes odkaz uvedený v informaci o webináři na webových stránkách VISKu. V den konání webináře jej naleznete na https://visk.cz/clanky/kategorie/ jako 1.článek v aktualitách.

S přáním klidných dnů

Mgr. Jana Münzbergerová
zástupkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání
mobil: 731 470 387
e-mail: munzbergerova@visk.cz