Výuka v době výluky na středních školách – Jakub Lhota

Zdravím vás milí čtenáři. Dnes se podíváme na výsledky průzkumů ohledně vyučovaní v době výluky na SŠ. Náš výzkum čerpal ze tří zdrojů:
1. anketa Unicef – zaměřená na situaci v rodinách
2. anketa Královehradeckého kraje – dívající se na situaci z pohledu škol
3. anketa Smíchovské SPŠ pro Prahu a Středočeský kraj – zaměřená na to, jak studenti zvládají online výuku.

Jako první se podíváme na výsledky online ankety SSPŠ pro Prahu a Středočeský kraj. Většina studentů námi dotazovaných 76 škol se shodla na faktu, že učivo, které dostávají, odpovídá látce, kterou by probírali ve škole, a též se shodli na faktu, že většina úkolů, které dostanou, jim zabere více času než ve škole. Je to způsobeno tím, že ve škole jim látku někdo vysvětlí a následně na ní mohou pracovat. Ale kvůli malé ochotě některých pedagogů je studentům látka pouze zasílána se slovy „toto se naučte a vypracujte tato cvičení“, což vede k nespokojenosti studentů, kteří se právě v našem dotazníku až na jednoho shodli, že by ocenili více vyučování v podobě online videokonferencí, kde by jim byla určená látka pedagogy lépe vysvětlena. Tyto videokonference by měly dle slov dotazovaných studentů zkrátit čas potřebný k pochopení látky. Studenti by měli následně více času k procvičování určené látky, a tím pádem i více času nebýt u počítače. Tímto článkem se nechceme dotknout pedagogů, jen poukazujeme na to, že každý pedagog není ochoten vystoupit ze své komfortní zóny a učit se novým věcem. Známe pedagogy v důchodovém věku, kteří svou komfortní zónu dokázali opustit a patří dnes k pedagogům, které většina studentů v této době uvítá.
Fakt, že studenti nad látkou, která jim je zaslána se slovy „toto se naučte a vypracujte tato cvičení“, tráví příliš času, dokazuje uvedený graf.

Na dotaz, zdali jsou studenti za svou práci nějak hodnoceni se nám odpovědi již trochu rozdělují. Víceméně se shodli na dvou variantách. Prvá polovina se shodla na variantě, že jsou za svou práci známkováni, druhá polovina se shodla, že za svou práci jsou bodováni. V případě, že už by se tento školní rok nedostali do školy, tak pedagogové ohodnotí jejich práci na základě poměru mezi maximálním možným počtem bodů a dosaženým počtem bodů.

Abychom se zde nebavili jen o tom, jak se studentům vede ve škole, tak se podíváme na výsledky anket od Unicef, které se zabývají spíše nežli výukou tím, jak studenti tuto situaci zvládají doma se svými rodinami.
Na dotaz, jaká je nyní atmosféra v jejich rodině se většina dotazovaných shodla na faktu, že jejich atmosféra v rodině je stálá. Naopak 18,8 % dotazovaných se shodlo, že situace u nich v rodině je horší či výrazně horší. Avšak na otázku, jak se cítíte po psychické stránce se již většina shodla, že tato situace není nejlepší.

V neposlední řadě zde máme informace z anket Královehradeckého kraje, které se na celou situaci dívali z pohledu škol. Z dotazovaných 101 škol, jich 7 nepoužívá žádnou elektronickou komunikační platformu a více jak třetina všech dotazovaných škol oznámila, že by ocenily pomoc s „nastartováním“ online výuky. Asi nejzajímavějším faktem je, že výrazně více než polovina škol používá pro komunikaci se studenty pouze program „Bakaláři“, který se zaměřuje spíše na klasifikaci studentů, online třídnice a na zadávání úkolů v průběhu „normální“ výuky. Problémy však podle ankety nejsou jen na straně škol, ale i na straně samotných studentů, kteří až ve 48 % měli občasné problémy s konektivitou a výpadky.

Jako podstatná věc se ukázalo koordinování pedagogů, protože když každý pedagog zadá svým studentům svoji látku tak si ani nemusí uvědomit, že stejně tak to může udělat každý další pedagog, a to může vést až k tomu, že na studenty je nakládáno více látky, než by mělo být. Zamezit tomu může právě koordinování pedagogů, které zavedlo pouze 23 % SŠ.

Na závěr Vám chceme popřát mnoho zdraví, neboť v současné době je zdraví to nejcennější co máme a budeme se těšit u dalšího článku.

Jakub Lhota,
student SSPŠ