Webinář „Jak učit žáky distančně“

Dobrý den,
jsme akreditované školské zařízení pro DVPP, zřízené MŠMT.
Nabízíme Vám onlinové webináře: „Jak učit žáky distančně“.
Data konání webinářů najdete na našem webu: www.online-trida.eu

Webináře jsou v následujících tématech:

  • Google Classroom
  • „Živá výuka“, platformy
  • Praktické aplikace

Vebináře jsou rozděleny pro učitele ZŠ, SŠ, začátečníky a pokročilé.

Cena za skupinu (max 30 lidí) je Kč 9.500,-

Obsah webinářů

Základní možnosti práce se třídou
Onlinová výuka s tabulí
Studijní materiály a jejich sdílení
Propojené aplikace a jejich využití v Učebně
Otázky, kvízy a testy
Hodnocení žáků a zpětná vazba
Praktická aktivita – vytváření vlastního kurzu
Aplikace pro sdílení informací a kolaboraci, aplikace pro sdílení studijních materiálů / obsahu (video hovory, sdílené disky, učebny, online tabule…)
Aplikace pro procvičování a vytváření drobných her (Learning Apps, EdPuzzle…)
Aplikace pro tvorbu kvízů a testů (Kahoot, Qizezz, GForms, Quizlet…)

Výuka online v prostředí Google Učebny

Tento webinář seznamuje učitele se základy práce v prostředí Google Učebny. Účastníci se naučí základní funkce jako je sdílení studijních materiálů v různých formátech se třídou, zadávání úkolů odlišného druhu a jejich vyhodnocování. Naučí se, jakým způsobem vytvářet nový kurz v Google učebně, jak do něj přizvat žáky a jak dále s platformou pracovat. Učitelé se také seznámí s dalšími možnostmi a aplikacemi, které jsou s Učebnou propojeny. V neposlední řadě se pak v rámci diskusí a sdílení zkušeností seznámí s možnosti i omezeními, které výuka online přináší.

„Živá výuka“, platformy

Tento webinář seznamuje učitele se specifiky výuky online a možnostmi, jak ji vést i s mladšími žáky. Učitelé se naučí, jaká omezení ale i příležitosti taková výuka představuje, jakým způsobem ji koncipovat a přiblížit žákům nižších ročníků, jaké jsou rozdíly oproti výuce v klasické třídě a jak s nimi pracovat, a to i ve spolupráci s rodiči. Konkrétně se učitelé seznámí s metodami, jak udržet pozornost žáků, která může v online prostředí rychle upadat, na co je vhodná výuka prostřednictvím videohovorů a kdy je lepší volit využití jiných metod. V neposlední řadě se naučí, jak pracovat s interakcí učitel-žák i žák-žák v rámci online prostředí nebo jaké jsou základní technické možnosti a tipy napříč různými platformami a médii.

Praktické aplikace

Učitelé se v tomto webináři seznámí s různými aplikacemi, které je možné využít v rámci výuky online. Budou mít možnost vyzkoušet si práci s konkrétními nástroji a zjistit, které jso praktické právě pro jejich výuku.

ITC International TEFL Certificate s.r.o.
Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00, Česká republika

+420 224 817 530
+420 605 441 464
info@sablony-kurzy.cz