[Zavřená škola] Rozdáváme kurzy akreditované MŠMT

Dobrý den,

jako největší česká online jazyková škola jsme se rozhodli, že pomůžeme všem dětem v ČR s domácím vzděláváním. Spustili jsme pro ně bezplatnou akci Zavřená škola.

Všem dětem, žákům a studentům rozdáváme přístupy k 16 kurzům angličtiny a dalším 15 nejazykovým kurzům až do konce školního roku. Nabídku si můžete prohlédnout tady:

Těší nás, že během prvních dvou týdnů akci využilo už 4 500 dětí a aktivovali jsme více než 120 000 kurzů.Než akci z kapacitních důvodů uzavřeme, chtěli jsme bezplatné kurzy nabídnout i Vaší škole.

Je nám jasné, že podobných e-learningových nabídek je teď všude hodně, a školy i rodiče se nejspíše těžko orientují v tom, co je a není funkční. Abychom Vám usnadnili rozhodování, zasíláme několik charakteristik našich kurzů ke zvážení:

  • největší rozsah kurzů na českém trhu
  • kurzy jsou akreditovány MŠMT a vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  • metodiku kurzů vytvářejí lektoři a metodici na základě sylabů učebnic, které děti ve školách běžně využívají
  • děti se učí a procvičují všechny jazykové dovednosti kromě konverzace, kterou řeší učitel
  • výukový systém metodou řízeného opakování předkládá žákům látku k systematickému opakování a podle toho, jak každý žák potřebuje
  • platforma obsahuje několik desítek motivačních prvků, které děti u výuky udrží (vyhodnocovací videa, sbírání bodů, porovnávání výsledků se spolužáky)
  • učitel má přehled o pokroku každého žáka – ví, jak daleko žák v kurzu pokročil, co mu jde nebo nejde, jak se látce věnoval i jaké jazykové dovednosti mu dělají problémy.
  • výukový obsah kurzů je logicky poskládaný tak, aby si děti postupně osvojili veškerou látku, která odpovídá požadavkům jejich učebních plánů
  • kurzy mohou děti studovat na počítači, telefonu či tabletu

Jinými slovy, naše kurzy obsahují vše, co klasické školní učebnice. Jen je to celé zábavnější a děti to více baví 🙂

Pokud Vás náš přístup zaujal, dáme Vám kurzy rádi k dispozici. Ozvěte se nám na tento e-maila domluvíme se na podrobnostech.

Odkaz na tuto akci klidně šiřte dál k dalším rodičům a dětem, kteří to potřebují.

Přejeme Vám pevné nervy v těchto náročných dnech.

Hezký den

Eva Hejčlová