75 let od konce války: představte výročí studentům z netradičních perspektiv – jde to i na dálku!

Vážení učitelé,

Paměť národa přichází s nabídkou, kterou jsme připravili k 75. výročí konce druhé světové války. Všechny tipy a aktivity jsou vhodné pro distanční výuku a samostatnou práci žáků. Věříme, že Vám budou inspirací i pomocí při přípravách vašich hodin. 

On-line výstava ke konci druhé světové války Osvobození 1945 nabízí řadu materiálů k tématu. Čekají na vás články, rozhlasové dokumenty, krátká dokumentární i animovaná videa. Věříme, že připravený materiál bude zajímavý pro Vás i Vaše žáky. Několik tipů, jak s materiály pracovat, přinášíme níže.


Tipy do výuky

Znáte naše animované video Sousedi? Najdete ho v sekci Krátké filmy v obnovené premiéře, s lepším obrazem i zvukem. Doplněné je pracovním a metodickým listem: Pracovní list můžete zadat svým žákům jako samostatnou práci. Dotýká se nenásilně témat vyrovnávání se s minulostí, lidských práv a mezilidských vztahů. A příběh Rudolfa Bělohoubka, hlavního hrdiny videa, je strhující. 

Pracovat však můžete i s ostatními materiály, které na webu najdete. Hned první “příběh osvobození” z povstání z Chuchelné je zajímavé srovnat se svěděctvím pamětníka, jak jej zachytili studenti gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Studenti mohou hledat shody i rozdíly v obou pramenných materiálech, nebo porovnávat profesionální a žákovské zpracování shodného tématu. 

Připravené pracovní listy k tématu konce druhé světové války najdete také na webu My jsme to nevzdali. Kromě práce s archivními zvuky z Československého rozhlasu pracují žáci i s krátkými audio vzpomínkami  pamětníků na přelomovou dobu.

Jednotlivé příběhy mohou studenti také uspořádávat do myšlenkových map, což jim pomůže uvědomit si, jak mnohovrstevnaté téma osvobození v roce 1945 je.


Závěrem

Věříme, že nabízené aktivity pomohou vašim žákům podívat se na téma konce války z netradičních a často velmi osobních úhlů pohledu. Přejeme Vám hodně sil do (nejen) učitelsky nelehké doby a těšíme se na další spolupráci – ať on-line či off-line!

Srdečně

Magdaléna Benešová,
vedoucí vzdělávacích projektů Paměti národa