NPMAKJAK

Komenského projekty Pedagogického muzea pro školy

Vážení kolegové,

je nám ctí a radostí informovat Vás, že Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského otevírá již 26. května 2020 v omezeném režimu své prostory. I kvůli tomuto faktu Vám přinášíme informace o projektech, které jsme připravili především vzdělávacím institucím. Všechny činnosti jsou i s vizuální stránkou a konkrétními odkazy popsány v newsletteru pro měsíc květen 2020 v příloze.

I na webových stránkách www.npmk.cz naleznete podrobnosti o těchto unikátních aktivitách především orientovaných na osobnost Jana Amose Komenského, kterého si v roce 2020 připomíná celý svět, neboť i organizace UNESCO oficiálně spolupracuje s Národními oslavami 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. V rámci toho budete moci vidět v Národním pedagogickém muzeu specifickou výstavu KOMenský v KOMiksu.

Stěžejní online projekty:

Historické školní filmy:

NPMK se rozhodlo nabízet výuku prostřednictvím digitalizovaného filmu všem vzdělávacím institucím – napříč školou mateřskou, základní i střední. Děje se tak každé pondělí v rámci „online vzdělávání“ pomocí historického školního snímku z naší muzejní sbírky, a to primárně pro studijní účely.

Kvízy o Učiteli národů:

Zapojte se do akce, která klade akcent na poznání života a díla Jana Amose Komenského. Prostřednictvím svých znalostí přijdeme na kloub jeho slavným citátům, budeme překládat z češtiny do světového jazyka vzdělanců, zavítáme například do světa výtvarného a především do jeho dlouhého, ne vždy snadného, avšak velmi bohatého života v historickém, zeměpisném nebo pedagogickém kontextu. S tím vším si vyhrajeme ve velmi zajímavém interaktivním prostředí!

Komenský je s Vámi doma – DOMINO:

Pojďme společně vytvořit nejdelší virtuální domino s inspirací osobnosti Jana Amose Komenského a jeho slavné učebnice Orbis pictus. Děti i jejich rodiče mohou společně namalovat kostičku domina, kde jednu její polovinu tvoří obrázek Jana Amose Komenského a druhou obrázek na námět, který podle různých vydání Orbis pictus budeme vyhlašovat na daný týden. Jak dlouhé domino dokážeme společně vytvořit?

Kromě toho jsme v poslední době založili rovněž instagramový účet, který sledujte na:

https://www.instagram.com/narodnipedagogickemuzeum/.

Velmi se těšíme na shledanou a přejeme Vám příjemně strávený květen!

Mgr. Roman Škoda
Vědecký pracovník a koordinátor vztahů s veřejností a médii