Pozvánka na Webinář k aktuálním legislativním a organizačním problémům v regionálním školství

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

z pověření MŠMT Vám zasíláme pozvánku na Webinář k aktuálním legislativ. a organizačním problémům v regionálním školství. Organizační záležitosti zajištuje příslušné Krajské pracoviště Národního pedagogického institutu České republiky.

V případě dotazů se prosím obracejte na organizačního garanta programu (je uveden na webových stránkách, na které se dostanete prostřednictvím pozvánky).

S pozdravem

PhDr. Ilona Šlechtová

Koordinátor krajských center podpory
Národní pedagogický institut ČR
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1