S americkými učiteli Kideo studují děti angličtinu online a hravou formou

Zcela přirozeně, bez učebnic a drilu. Tak se děti učí svému mateřskému jazyku. Napadlo vás někdy, že se takto mohou učit i cizí jazyky? Bylo již dokázáno, že nejlépe je začít s dalším jazykem již od 4 až 6 let. To je totiž právě období, kdy se děti učí snadno poslechem a napodobováním. V pozdějším věku již více hledají logická vodítka a souvislosti, přidávají se obavy z chybování. Přihlásit dítě do anglické školky nebo ho pravidelně vozit na kurzy angličtiny ale není pro všechny rodiče možné. Sehnat soukromého učitele angličtiny, rodilého mluvčího, je často obtížné.

Projekt Kideo je řešením. Lekce probíhají online. Nikam nedojíždíte. Vaše dítě studuje z pohodlí domova a v čase, který si sami plánujete. Není třeba žádných předchozích zkušeností s angličtinou. S Kideo úspěšně studují děti již od 4 let.

Děti se přes videochat spojí s aprobovaným americkým pedagogem. Ten dokáže upoutat a udržet jejich pozornost po celou dobu trvání lekce. Využívá speciální metodiku imitující formu osvojení mateřského jazyka. Děti se baví při výuce plné her a zábavy. Lektor je jim nejen průvodcem světem angličtiny, ale zároveň i kamarádem.

Jak to funguje?

Pro přihlášení si vyberete lektora, datum a čas lekce. V naplánovaném termínu vstoupíte do lekce. Ve virtuální učebně již bude čekat  zvolený lektor a spousta interaktivního materiálu.

Kdo bude mé dítě učit?

Vaše děti budou učit zkušení pedagogové amerických mateřských a základních škol. Tito učitelé se specializují na vzdělávání dětí od 4 let, které nepocházejí z anglicky mluvících zemí. Pomocí základních vizuálně pohybových gest, mimiky a obrázků efektivně komunikují i s naprostými začátečníky. Díky konverzaci s rodilými mluvčími si děti osvojí perfektní výslovnost a intonaci.

Kolik lekce stojí?

Platba za lekce probíhá formou kreditů. Čím větší počet kreditů koupíte najednou, tím je cena za jednotlivou lekci nižší.

Lekce s profesionálním americkým učitelem = 10 kreditů (od 386 Kč)

Lekce s americkým studentem pedagogiky = 7 kreditů (od 269 Kč)

První lekci s Kideo na vyzkoušení mají všichni ZDARMA