To co bych normálně učil 45 minut, online zvládnu za 30 – Ing. Karel Rejthar

V tomto rozhovoru jsme probrali téma online výuky s učitelem ITC Ing. Karlem Rejtharem na SSZP Klatovy.