Webinář – Podpora školských rad v Praze

Webinář je určen členům školských rad základních a středních škol v Praze, ředitelům a zřizovatelům škol i dalším zájemcům o téma. Cílem akce je představit vizi podpory školských rad v Praze a sdílet zkušenosti z činnosti školských rad. Panelisté budou sdílet konkrétní příklady přínosu školských rad a náměty, jak jejich činnost dále rozvíjet. Účastnící akce budou mít možnost diskutovat prostřednictvím četu.

Termín: 12. května 2020, 16 – 18h

Akce je zdarma a volně dostupná bez registrace.

Přímý přenos panelové debaty ze studia na Youtube s živým chatem.

Hosté panelové debaty

  • Vít Šimral – radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání
  • Petr Chaluš – metodik pro rozvoj školských rad
  • Radko Sáblík – ředitel střední školy
  • Václav Trojan – odborný konzultant v oblasti řízení škol  
  • Jiří Trunda – ředitel základní školy

Václav je absolventem učitelství českého jazyka a dějepisu. Učitelské ostruhy získával na základní škole a základní škole speciální. V roce 1992 založil Gymnázium INTEGRA Brno, které vedl skoro dvě desetiletí. Devět let vedl bývalé Centrum školského managementu PedF UK, dodnes nepřekonaný koncept ředitelského vzdělávání v České republice.

Kromě vzdělávací činnosti se věnuje publikační činnosti, na svém kontě má desítky odborných článků, přes deset samostatných publikací s tematikou ředitele školy, spolupracuje zejména s redakcí Řízení školy. Jeho odbornými tématy je pedagogické vedení, řízení pedagogického procesu, řízení změny, vzdělávací politika či profese učitele.