Žák-cizinec = nové povinnosti pro celou školu

Pokud máte ve své škole alespoň jednoho žáka‑cizince, musíte znát odpovědi na následující otázky:

 • Co si vyžádat od rodičů při přijetí žáka?
 • Jak sestavit plán podpory žáka?
 • Kdy má škola povinnost žáka přijmout a do jaké třídy jej zařadit?
 • Kdy má žák nárok na podpůrná opatření, kdy je sestavuje škola a kdy poradenské pracoviště?
 • Co dělat, když dítě nerozumí vyučovacímu jazyku?
 • Jak pracovat s chybou žáka?

V případě, že v odpovědích tápete, pomůžeme Vám. V rámci praktického e‑learningu z pohodlí své ředitelny či kabinetu projdete to nejpodstatnější. Získáte tak jistotu, že skutečně nic nezanedbáte.

Praktický e‑learning

Povinnosti škol při vzdělávání dětí‑cizinců

Legislativa – dokumentace – hodnocení – práce s kolektivem

Jak probíhá e‑learning? Všechny lekce jsou online a záleží jen na Vás, kdy si je prostudujete. V rámci lekcí najdete důležité rady, prezentace, kvízy, vzory, dialogové karty, checklisty i zajímavé úkoly. Nic nemusíte stahovat ani instalovat.

Více informací o e‑learningu naleznete na našich stránkách.

Obsah lekcí e‑learningu:
1. Lekce: Povinnosti školy před a při přijetí

 • Co říká školský zákon – kdy má škola povinnost žáka přijmout a do jaké třídy jej zařadit
 • Co říká inkluzivní vyhláška – kdy má žák nárok na podpůrná opatření, kdy je sestavuje škola a kdy poradenské pracoviště, kdy má žák nárok na IVP, jak je to s výukou češtiny
 • Jak se připravit na přijímací pohovor
 • Kdy zajistit přítomnost tlumočníka
 • Co musí rodiče při pohovoru předložit

2. Lekce: Průběh vzdělávání a jeho účastníci

 • Role třídního učitele – doporučené postupy
 • Role speciálního pedagoga – kdy jej zapojit a v jakém rozsahu
 • Role výchovného poradce – způsoby monitoringu inkluze
 • S kým dále spolupracovat?
 • Podpůrná opatření 1. stupně – kdy má na ně žák nárok a co obnášejí
 • Podpůrná opatření 2. stupně – kdy má na ně žák nárok a co obnášejí
 • Podpůrná opatření 3. stupně – kdy má na ně žák nárok a co obnášejí
 • Jak pracovat s individuálním vzdělávacím plánem?

3. Lekce: Hodnocení a práce s kolektivem

 • Výhody formativního hodnocení
 • Výhody kombinovaného hodnocení
 • Jak pracovat s chybou žáka?
 • Prevence a řešení xenofobních výpadů, rasismu
 • Doporučené aktivity a hry pro stmelení kolektivu

+ VZOROVÉ FORMULÁŘE

 • Check-list: Co si vyžádat od rodičů při přijetí žáka?
 • Dokument k přijetí žáka v AJ
 • Příklady individuálních vzdělávacích plánů
 • Příklady plánů podpory žáka
 • Návod pro hodnocení žáka s OMJ
 • Návod pro pedagogickou diagnostiku

Jako účastník e‑learningu obdržíte CERTIFIKÁT, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

Nikdy to nebylo snazší. Zvyšte svou kvalifikaci na www.eduardo.online!

Tým Eduardo
www.eduardo.online