Jaké bylo maturovat v roce 2020? – Student SPŠST Panská – Marian Zámečník

V tomto rozhovoru jsme s absolventem SPŠST Panská rozebrali, jaké to bylo být maturantem v roce 2020.