Strategie 2030+ očima soukromých škol? – Mgr. Magdaléna Kapuciánová – EDU 2030+

V tomto rozhovoru, natočeném v rámci konference ke strategii vzdělávání do roku 2030 dne 23.3. 2020 jsme měli možnost podívat se na připravovaný dokument očima Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.