Vliv rámcových vzdělávacích programů na ZŠ Montessori – Mgr. Jana Udatná – EDU 2030+

Zástupkyně Montessori ČR a ředitelka Základní školy Montessori nám sdělí, jaký vliv mají rámcové vzdělávací programy na jejich formu vzdělávání?